SR RAKIĆ

Izrada plastičnog elektro, vodovodnog i građevinskog materijala

 
 
 
   

Elektro materijal

 

Galerija

 

Dozna 65 (dublja)

Dozna 78

Dozna 100x100

Dozna 100x150

Dozna 150x150

Dozna za gips 68

Dozna za gips 78

Dozna za gips 100x100

Patent poklopac 78

Patent poklopac 100x100

Poklopac dozne 97 sa pvc žabicama

Obujmica 11-18 nizajuća

Obujmica 18-26 nizajuća

Osigurač od udara strujej (šuko/mono)
Obujmice 11-18 i 18-26

Patent poklopac - 78 i 100x100

 


Doznai - 65, 78, 100x100, 100x150, 150x150

 


Dozna za gips - 68, 78 i 100x100

 


Poklopac - 97 pvc žabica