SR RAKIĆ

Izrada plastičnog elektro, vodovodnog i građevinskog materijala

 
 
 
   

Građevinski materijal

 

Galerija

 

Fangla zidarska pvc

Kofa za malter

Korito za malter

Perdaska 450x150

Perdaska 320x170

Perdaska 250x140

Podloška za salonit (gumena)

Podloška za salonit (metalna)

Podloška za leksan

Anderson otparivači za izvlačenje vlage H-200

Distanceri - odstojnici za armaturu 5-8

Distanceri - odstojnici za armaturu 8-14 podni i zidni

Distanceri - odstojnici za armaturu 14-18

Distanceri (čepovi) za juvidur cevi - RUŽA

Gipsarska posuda

Posuda za valjak

Ručni mikser

Anderson otparivač za izvlačenje vlage H-330

Cediljka valjka-manja

Cediljka valjka-veća

Fangla

Kofa zidarska

perdaška livena iz jednog dela
velika 450x150 mm
srednja 320x150 mm
mala 150x250 mm


Podloška - salonit, gumena i metalna

Anderson otparivač za
izvlačenje vlage


Distanceri armaturnih mreža,
podni i zidni
   
Anderson otparivač za
izvlačenje vlage H-330
Cedaljka valjka veća
   
Cediljka valjka manja Gipsarska posuda
   
Perdaška najveća 420x260mm Posuda za molerski valjak

 


Rondela podloška za leksan

 Korito za malter